Wiroon & Gwyness

W&G is a trusted contractor in the water, waste water and energy sectors. For over a decade, W&G has collaborated with both the public and private sector, including major government agencies, on large-scale infrastructure projects throughout Thailand.
 

ติดต่อเรา

ทีมของเราพร้อมจะตอบทุกคำถาม

ติดต่อ บริษัท วิรุฬห์ แอนด์ เกวนเนส จำกัด

สำนักงานใหญ่ของบริษัท วิรุฬห์ แอนด์ เกวนเนส ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนนทบุรี อีกทั้งมีโรงงานผลิตตั้งอยู่ในเขตอำเภอบางบัวทองซึ่งเราใช้ผลิตสินค้าเพื่อให้เข้ากับความต้องการของที่เฉพาะของลูกค้า ท่านสามารถหาตำแหน่งของเราได้จาก แผนที่ Google หรือดาวน์โหลดแผนที่ของเราได้ด้านล่าง

ที่อยู่สำนักงานใหญ่

Wiroon & Gwyness Co., Ltd.

บริษัท วิรุฬห์ แอนด์ เกวนเนส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
37/1 ติวานนท์ 48, ต. ท่าทราย อ. เมือง
จ.  นนทบุรี 11000

หมายเลขโทรศัพท์: +66 02 580 8011 – 4

อีเมล: [email protected]

ดาวน์โหลดแผนที่สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ โรงงาน

Wiroon & Gwyness Co., Ltd.

โรงงาน W&G (SITE 1)
48/1 หมู่ 5 ตำบล บางคูวัด
อ. เมือง จ. ปทุมธานี 12000

หมายเลขโทรศัพท์: +66 02 580 8015

อีเมล: [email protected]

ดาวน์โหลดแผนที่โรงงาน