Wiroon & Gwyness

W&G is a trusted contractor in the water, waste water and energy sectors. For over a decade, W&G has collaborated with both the public and private sector, including major government agencies, on large-scale infrastructure projects throughout Thailand.

บริการให้เช่าเครื่องจักร รถแทรคเตอร์ เครื่องทุ่นแรง เครื่องจักรกลหนัก (Heavy Machinery)

วิรุฬห์ แอนด์ เกวนเนส ให้มีบริการให้เช่าเครื่องจักรกลหนักงานก่อสร้าง งานโยธา เครื่องจักรงานถนน อาทิเช่น รถแทรคเตอร์ แบคโฮบูมมาตรฐาน – บูมยาว – รถตักหน้าขุดหลัง – รถเกรดเดอร์ – รถบดล้อยาง – รถบดสั่นสะเทือน – รถบรรทุกน้ำ – รถเครน ทั้งมือหนึ่งและมือสอง เช่ารายวัน เช่าเหมารายเดือน ส่งรถถึงไซต์งาน รองรับงานก่อสร้าง งานโยธา ทำถนน งานขุดสระ ขุดบ่อ ขุดลอกคูคลอง งานรื้ออาคาร รื้อพื้นถนนเก่า งานมีความปลอดภัยสูง โดยคนขับผู้ชำนาญงาน

บริการรับส่งถึงหน้างาน

ไม่ว่าหน้างานจะอยู่ที่ไหน วิรุฬห์ แอนด์ เกวนเนส มีบริการรับส่งเครื่องสูบน้ำถึงหน้างานพร้อมทีมงานติดตั้ง สอนใช้งานและคอยซัพพอร์ตการใช้งานตลอด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ปรึกษาทีมงานของ วิรุฬห์ แอนด์ เกวนเนส ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 952 2561
หรือแชทเฟซบุ๊คที่ m.me/wgwater
หรือทางไลน์ @wgflow